Analyse en training

1)      Bewegingsanalyse

 

Dit bewegingsonderzoek heeft tot doel de kwaliteit van de gang- en looppatroon en/of deze van het fietspatroon van de patiënt accuraat in beeld te brengen, in het kader van

(1)    Oorzakelijke diagnosestelling

(2)    opstellen van (secundair) blessurepreventieve maatregelen (hoe maak ik mijn bewegingspatroon veiliger en rendabeler?)

(3)    het meegeven van een op maat gemaakte functionele (sport)zooltjes

Door gebruik te maken van diverse biomechanische meetinstrumenten, worden de kinematische karakteristieken van het bewegingspatroon van de patiënt/atleet grondig geanalyseerd. Dit onderzoek neemt ongeveer één uur in beslag. Aansluitend wordt u uitgebreid geïnformeerd over de resultaten en kan u, naargelang de uitkomst, doorverwezen worden voor een functionele zoolcorrectie of een individueel trainingsschema aangeboden worden. Beiden met het primair doeleinde uw bewegingskwaliteit en –rendement te maximaliseren.

Indien u graag wat meer informatie had gewenst of in dit verband een afspraak zou willen maken, kan u terecht bij Milan Schuermans via volgende kanalen:

gsm: 0479/719328

 

 

2)      Inspanningsfysiologie

Zowel voor de (recreatieve) sportfanaat, als voor de chronisch pijnpatient, is het objectiveren van het inspanningsprofiel en de geassocieerde cardiorespiratoire respons  tijdens een progressieve fietsproef het essentieel vertrekpunt voor het uitbouwen van een op maat gemaakt trainingsschema. Met deze inspanningsproef en het hierop geënt trainingsschema hebben we tot doel uw (sport-specifieke) conditie te verbeteren. Voor de sporter wensen we hier in degelijk gedoseerde en gecontroleerde prestatieverbetering te voorzien. Bij de pijnpatient, heeft deze gecontroleerde conditieverbetering tot doel het zuurstof-opnemend en –verwerkend vermogen te verbeteren en zo ook de algemene draagkracht en belastbaarheid van de patiënt.

In geval van lang aanslepende musculoskeletale problemen (chronische sportblessures, overbelastingsletsels) of chronische pijnsyndromen (chronische lage rugklachten, fibromyalgische klachten etc.) zullen de algemene fysieke draagkracht van de en het uithoudingsvermogen immers  in belangrijke mate zijn afgenomen.  Naast symptomatische behandelen en het implementeren van sportspecifieke oefentherapie, zal efficiënte reconditionering een belangrijk deel uitmaken van de revalidatie. Een inspanningsproef vormt wat dat betreft de essentiële vertrekbasis. Naast het opmaken van een beginbilan, kan de trainingsrespons en de progressie van de patient/sporter tevens zeer nauwgezet en objectief opgevolgd worden, door deze inspanningsproef ten gepasten tijde te herhalen en de verschillende meetuitkomsten met elkaar te gaan vergelijken.

 

 

3)      Trainingsbegeleiding

 

Revamelle biedt u naast de reguliere kinesitherapie en revalidatie tevens persoonlijke trainingsbegeleiding aan. Deze kan georganiseerd worden in het vervolgtraject van een bewegings- of inspanningsonderzoek, maar kan net zo goed georganiseerd worden naar aanleiding van een specifieke hulpvraag (gewichtsreductie, verbeteren van kracht of snelheid, blessurepreventie, etc.).